Aanmelden

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor dagbesteding, kunt u contact opnemen met de gemeente (afdeling WMO) waarin u woont of met ons. 
Sinds 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de organisatie en financiering van de dagopvang voor kwetsbare groepen mensen. 
Om deel te nemen aan de dagbesteding is een indicatie nodig.

U kunt in aanmerking komen voor een indicatie voor dagbesteding indien:

  • Door ziekte of stoornis onvoldoende sociale contacten aanwezig zijn en u behoefte heeft aan gezelligheid.
  • Er sprake is van beginnende geheugenproblemen of als er sprake is van dementie en u ondersteuning nodig heeft.
  • U vanwege lichamelijke beperkingen niet alles meer zelf kan doen
  • U op de wachtlijst staat voor een opnamen in een zorgcentrum ter overbrugging.

Zorgboerderij Mingersborgerhof verleent zorg basis van Zorg in Natura (ZIN), maar ook op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB). 
Ook met een WLZ-indicatie kunt u bij ons terecht.