Kwaliteit

Onze zorgboerderij is lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ), waarin 60 zorgboeren zich hebben verenigd. 
De coöperatie en wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van zorg op een boerderij meetbaar en zichtbaar is. 
Daarom werken wij met het kwaliteitssysteem 'Kwaliteit laat je zien' dat vergelijkbaar is met HKZ-certificering. 
Ook beschikken wij over een zoönosekeurmerk. Hiermee wordt de maximale veiligheid in omgang tuss
n mens en dier geborgd. 
Bij CLZ kun je terecht voor alle vragen over beschikbaarheid, aanbod en financiering bij de aangeslotenzorgboerderijen.

Voor meer info zie www.limburgsezorgboeren.nl